Obróbka skrawaniem
 

Obróbka skrawaniem to jedna z metod kształtowania wyrobów metalowych. Polega na usuwaniu fragmentów obrabianego przedmiotu za pomocą narzędzia skrawającego. Wyróżnia się dwa podstawowe typy obróbki: wiórową, w której liczba i kształt narzędzi skrawających jest ściśle określony, oraz ścierną, cechującą się brakiem określenia liczby oraz geometrii ostrzy.


Pierwsza metoda usuwa materiał w postaci wiórów. Najpopularniejszym typem wiórowej obróbki skrawaniem jest toczenie, wykonywane przez nas przy pomocy tokarek konwencjonalnych i numerycznych. Przedmiot obrabiany wykonuje ruch obrotowy, natomiast nóż tokarski ruch postępowy.  W ten sposób tworzy się przede wszystkim bryły obrotowe: walce, kule i stożki. W naszej firmie obrabiamy elementy o średnicy do 55 milimetrów. Obrabiamy również pręty i rury na automatach tokarskich.


Jedną z najszybszych i najbardziej wydajnych metod jest frezowanie, wykonywane przy użyciu frezarek uniwersalnych, za pomocą frezów, czyli narzędzi wieloostrzowych. W tym przypadku ruch obrotowy wykonuje narzędzie, natomiast przedmiot obrabiany zazwyczaj ruch posuwowy. Ten sposób pozwala na wykonanie kół zębatych, kostek, wgłębień, rowków i kanalików. Wyróżnia się kilka typów frezowania, podstawową różnicą jest geometria narzędzi oraz rozmieszczenie ostrzy. Ten sposób obróbki skrawaniem jest szybki i wydajny, przy jednoczesnym zachowaniu precyzji i powtarzalności wytwarzanych elementów.


W naszym parku maszynowym znajdują się również inne urządzenia do obróbki skrawaniem.  Przecinarki taśmowe i tarczowe wykorzystywane są przede wszystkim do cięcia prętów, rur czy kształtowników metalowych. Wiertarki słupowe do obróbki jedno- i wielowrzecionowej służą do wiercenia, rozwiercania, fazowania i powiercania. Obróbkę gwintów wykonujemy także na gwinciarkach automatycznych.


Mechaniczną obróbkę cechuje wysoka precyzja oraz niemal nieograniczone możliwości przy zachowaniu stosunkowo niskich kosztów. Współczesne obrabiarki są sterowane numerycznie, co zwiększa nie tylko tempo pracy, ale również jej komfort i wydajność.