Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

SUMEL GROUP sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021


Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy SUMEL poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej poprawiającej jakość życia.

 

Cel projektu: Realizowany projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa SUMEL. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania, takie jak opracowanie i wdrożenie innowacji produktowych w postaci podnośników do łóżek dla osób z otyłością, niepełnosprawnych i starszych, które mają na celu poprawę jakości życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych, jak i niepełnosprawnych. Realizacja tego projektu znacząco przyczyni się do wzrostu umiejętności, wiedzy i kompetencji przedsiębiorcy, które są niezbędne do utrzymania i rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. Osiągnięte rezultaty pozwolą firmie na dalszy rozwój dzięki dostosowaniu oferty do specyficznych wymagań rynku, umocnią jej pozycję w branży i zwiększą rozpoznawalność, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Firmy.

 

www.norwaygrants.org

SUMEL GROUP sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..


Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty SUMEL GROUP sp. z o.o.


Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy SUMEL GROUP sp. z o.o. poprzez promowanie marki produktowej za granicą oraz zdobycie nowych klientów na rynkach zagranicznych.


Łączna wartość projektu: 316 300,00 PLN


Dofinansowanie ze środków UE: 237 225,00 PLN

Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego produktu - chodzik rehabilitacyjny
dla osób starszych przez firmę SUMEL

Cel projektu: Opracowanie nowego projektu wzorniczego wraz z możliwością przetestowania Prototypu- chodzik rehabilitacyjny dla osób starszych.


Efekt: W wyniku realizacji projektu w firmie zostanie uruchomiony całkowicie nowy proces produkcyjny realizowany z wykorzystaniem maszyn i urządzeń zakupionych w ramach projektu

 

Beneficjent: SUMEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

www.mapadotacji.gov.pl

Supported by a Grant from the people of Norway

 

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

 

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy SUMEL poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej poprawiającej jakość życia. ​Projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego