Obróbka mechaniczna:

Jest to ogólna nazwa obróbki, przy której następuje zmiana wymiarów obrabianego elementu lub materiału poprzez oddzielanie jego fragmentów lub zmiana jego kształtu poprzez wywieranie nań nacisku mechanicznego.

Obróbka skrawaniem:

To rodzaj obróbki polegający na oddzielaniu (ścinaniu) małych fragmentów obrabianego materiału i zamianie ich w odpad (wióry).

Toczenie:

Rodzaj obróbki wiórowej stosowany najczęściej do obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów w kształcie brył obrotowych. Istnieje możliwość uzyskiwania metodą toczenia również innych kształtów niż obrotowe.

Spawanie MIG/MAG:

Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.

Zalety metody MIG/MAG to dobra jakość i duża estetyka spoin.
Metoda nadaje się do spawania większości materiałów.

Oferujemy zgrzewanie punktowe.

Stosujemy następujące rodzaje obróbki mechanicznej:

 • cięcie - rozdzielanie elementu na części,
 • gięcie - zmiana kształtu elementu,
 • skrawanie - usuwanie zbędnych fragmentów,
 • tłoczenie - zmiana kształtu,
 • walcowanie gwintów,
 • frezowanie konwencjonalne,
 • szlifowanie płaszczyzn,
 • toczenie CNC,
 • toczenie konwencjonalne,
 • obróbka plastyczna,
 • hartowanie i ulepszanie cieplne,
 • spawanie.