Walcowanie gwintów to metoda obróbki plastycznej wykonywanej na zimno lub gorąco. Za pomocą tej metody można stworzyć zarówno gwinty wewnętrzne, jak i zewnętrzne, metryczne i calowe o różnych kształtach zarysu gwintu.  W zależności od potrzeb należy dobrać odpowiednie narzędzie.

Obróbkę gwintów wykonuje się przy użyciu głowic (które mogą być złożone z dwóch albo trzech rolek), szczęk płaskich lub wygniataka planetarnego. Bardzo ważną kwestią jest odpowiedni dobór średnicy pręta, z którego zostaną wykonane gwinty. Od niej zależy średnica produktu końcowego. Wpływ na nią ma wierzchołek gwintu, kształtowany na skutek płynięcia materiału wyciskanego przez narzędzie. Jeśli średnica półwyrobu będzie zbyt mała, wierzchołek nie będzie mógł zostać w pełni ukształtowany. Jeśli zbyt duża – występuje ryzyko zniszczenia narzędzia lub wykonania gwintu o wymiarach niezgodnych z projektem.

Główną zaletą walcowania gwintów jest brak wiórów, które są obecne przy obróbce skrawaniem. Dzięki temu gotowy produkt pozbawiony jest zanieczyszczeń. Tak powstałe gwinty cechuje również wysoka trwałość, jako że włókna materiału nie ulegają uszkodzeniu i przecięciu podczas obróbki, ponadto materiał dodatkowo umacnia się przez zgniot. To powoduje zwiększoną wytrzymałość gwintu. Przy ich wyrobie udaje się także zachować bardzo niską chropowatość, co jest niemożliwe w przypadku obróbki skrawaniem.

Wadą obróbki plastycznej jest możliwość walcowania jedynie materiałów łatwo odkształcalnych. Powoduje to trudności w obrabianiu niektórych materiałów. W ich przypadku lepszym sposobem jest zastosowanie obróbki ubytkowej.

W naszej firmie zajmujemy cię walcowaniem gwintów przy użyciu profesjonalnych walcarek. Pozwala to na optymalizację procesu. Użycie specjalistycznych narzędzi gwarantuje również szybkość produkcji, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić krótki czas realizacji zlecenia. Wytworzone w ten sposób gwinty zachowują wysoką jakość i dokładność.