Gięcie blach jest jednym z etapów procesu przygotowania materiału przed uformowaniem z niego produktu finalnego. Ten rodzaj obróbki ma na celu zmianę kształtu blachy przy jednoczesnym zachowaniu jej grubości i wytrzymałości.

Obróbce można poddać arkusze wykonane ze stali czarnej, stali nierdzewnej, aluminium oraz innych materiałów. Zgięcia blachy dokonuje się poprzez wywarcie liniowego nacisku na materiał w określonym miejscu. W miejscu oddziaływania siły blacha jest jednocześnie ściskana na wierzchu i rozciągana po spodniej stronie.

Gięcie blachy powoduje jej plastyczne odkształcenie. Oznacza to, że materiał zachowuje swój kształt nawet po zaprzestaniu wywierania nacisku. Obróbce można poddać metale o różnych właściwościach i sprężystości. Proces gięcia blach wykonuje się na zimno lub na gorąco, zależnie od używanego sprzętu, parametrów obrabianego materiału oraz oczekiwanych efektów obróbki. W wyższych temperaturach zagina się przede wszystkim grube arkusze lub materiały trudno odkształcalne, ponieważ umożliwia to użycie mniejszych sił do odkształcenia materiału i pozwala uzyskać lepsze rezultaty w przypadku materiałów trudno obrabialnych. Do cieńszych blach oraz materiałów łatwo odkształcalnych wystarczy gięcie na zimno.

Obróbka blach przy użyciu nowoczesnych urządzeń sterowanych numerycznie jest procesem bezpiecznym i zapewniającym niskie ryzyko nieprzewidzianych odkształceń oraz pęknięć materiału. Przed przystąpieniem do gięcia dokonywane są wszelkie pomiary i obliczenia, które mają na celu wyznaczenie właściwego rozwinięcia detalu oraz dobrania odpowiednich narzędzi i parametrów. Odpowiednie zaplanowanie obróbki zapobiegnie pęknięciom powierzchni półfabrykatu oraz umożliwia otrzymanie żądanych wymiarów i kątów. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie do produkcji oszczędności, poprzez ograniczenie strat materiałowych.

W naszej firmie gięcie blach odbywa się przy użyciu prasy krawędziowej o długości 2,6 m i maksymalnym nacisku 80 ton. Pozwala to na precyzyjne wykonanie wyrobów o zadanych wcześniej parametrach. Gwarantujemy powtarzalność kształtów, możliwość gięcia blachy pod dowolnym kątem i tworzenia nawet najbardziej skomplikowanych wzorów oraz najwyższą jakość produktów końcowych. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do obróbki blach umożliwia szybką realizację zlecenia i wprowadzenie korzystnych cen.