Zakup maszyn: automatyczna przecinarka taśmowa i nożyce gilotynowe

 

 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

 

„Rozwój firmy SUMEL poprzez inwestycję w nowoczesne maszyny i urządzenia”

Zapytanie ofertowe nr 1:
Automatyczna Przecinarka Taśmowa

 

Zapytanie ofertowe nr 2:
Nożyce Gilotynowe